INBURGEREN & TRAJECTEN

Trainingen voor succesvol inburgeren

Palmyras begeleidt en traint professionals op het gebied van sociaal domein, inburgering en cultuursensitief werken. Daarnaast verzorgen we trainingen, workshops en coaching aan statushouders. Dat doen we met onze bruggenbouwers; trainers die zowel Nederlands als andere talen spreken. Zij brengen twee culturen samen en slaan zo een brug tussen Nederland en het land van herkomst. Zo geven we statushouders een solide basis in Nederland. Palmyras helpt met aandacht en kennis gemeenten en nieuwkomers bij integratie en participatie.

Financien en arbeid

Veel statushouders willen hun eigen boontjes doppen en niet afhankelijk zijn van een uitkering. Maar voor veel van hen zijn het financiële stelsel en de wet- en regelgeving rondom de toeslagen en de belastingdienst te complex.
Palmyras laat zien dat werken echt loont. Onze ervaring is dat onder statushouders deze onderwerpen enorm leeft en er behoefte is aan deskundige informatie.

Taal op de werkvloer

Palmyras biedt op maat gemaakte intensieve (vak) taaltraining- en begeleiding aan. Helemaal toegesneden op de taal van de werkvloer of branche, waarin de statushouder gaat werken. Het leren van de taal van de werkvloer draagt bij aan een betere communicatie met collega’s en een betere match tussen de werkgever en de statushouder.

Module arbeidsmarkt en participatie

Om te voldoen aan de inburgeringsplicht, moeten inburgeringsplichtigen de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) succesvol afronden. De MAP (voorheen ONA) is een onderdeel van het persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP). Je maakt kennis met en bereid je voor op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor een gezonde participatie van de statushouders in de Nederlandse samenleving is een kennismaking met de Nederlandse arbeidsmarkt van groot belang. We gaan in de MAP onder andere aan de slag met kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt en werkcultuur. Kijken we naar de wensen en arbeidsmarktcompetenties en brengen we in beeld wat past bij hun ontwikkelbehoeften.
We organiseren de training in eigen taal en werken met cultuursensitieve trainers.

Onze Klanten | Partners

Wij danken alle onze klanten en partners voor de prettige samenwerking en hopen dat jullie tevreden zijn over onze dienstverlening. Wij kijken uit naar een volgende samenwerking!

Contact

Heeft u een vraag?

Als u vragen heeft, dan kunt u ons altijd bellen of mailen. Wij horen graag of u nog hulp nodig heeft met uw keus.

Contact met ons opnemen

Wilt u ons ook beoordelen?